Termeni de utilizare

Aceste reguli se aplică tuturor celor care accesează site-ul, inclusiv vizitatorilor neînregistrați, vizitatorilor înregistrați, membrilor, abonaților sau clienților U.N.T.R.R.
Prin accesarea și utilizarea acestui site, confirmați că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.
Ne rezervăm dreptul de a modifica acești termeni și condiții în orice moment și fără a avea obligația de a vă notifica în prealabil. Prin accesarea ulterioară a site-ului, confirmați acceptarea oricăror modificări aduse acestor termeni și condiții.
 1. INFORMATII GENERALE
  Site-ul este proprietatea Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (U.N.T.R.R.) cu sediul în București, str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 60, sector 4, persoană juridică română, înregistrată la Judecătoria Sectorului 4 în Registrul special al persoanelor juridice, cod fiscal RO 2836143.
 2. MODIFICARI ALE TERMENILOR
  Utilizatorii recunosc și acceptă dreptul U.N.T.R.R. de a modifica sau înlocui acești termeni fără o notificare prealabilă. Orice modificări devin efective de la data la care sunt disponibile pe site-ul web.
  Utilizatorul poate exercita aceste drepturi, oricând, prin transmiterea unei cereri scrise către Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (U.N.T.R.R.), la adresa str. Ienăchiță Văcărescu, nr. 60, București, 040157 sau prin e-mail la adresa office@untrr.ro.
 3. PROPRIETATEA INTELECTUALA
  Conținutul site-ului web este protejat prin drepturile de proprietate intelectuală. Fiecare vizitator recunoaște și acceptă faptul că proprietatea exclusivă a drepturilor intelectuale asupra conținutului site-ului aparține U.N.T.R.R. Conținutul include, fără a se limita la, articole, text, imagini, grafice, chestionare, materiale audio și video, mărci comerciale, modele și elemente de design. Orice utilizare a acestor materiale, precum și reproducerea, distribuirea sau publicarea lor în orice formă și prin orice mijloace, necesită acordul prealabil, expres si scris al U.N.T.R.R.
 4. UTILIZAREA CONTINUTULUI. RESTRICTII. DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
  U.N.T.R.R. garantează tuturor utilizatorilor accesul, în interes personal, pe site-ul web și nu le conferă drepturile de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor U.N.T.R.R., fără permisiunea expresă a acesteia.
  Studiul Piața Transporturilor Rutiere este pus la dispoziția publicului în mod gratuit de către UNTRR. Utilizatorii care se înregistrează pe site au dreptul să descarce și să utilizeze Studiul Piața Transporturilor Rutiere exclusiv pentru scopuri personale informative si nu comerciale.
  În cazul în care utilizatorii doresc să folosească informațiile din studiu în alte contexte, aceștia sunt obligați să menționeze sursa (U.N.T.R.R.) în mod clar și explicit. Orice utilizare a informațiilor fără menționarea sursei constituie o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală ale U.N.T.R.R. și poate atrage răspunderea pentru plata daunelor.
  Această prevedere are scopul de a asigura respectarea drepturilor de autor și a proprietății intelectuale ale U.N.T.R.R. asupra materialului prezentat, precum și utilizarea corectă și etică a informațiilor din studiu.
 5. REDISTRIBUIREA SI UTILIZAREA ULTERIOARA
  Fără permisiunea scrisă expresă a U.N.T.R.R., utilizatorii nu pot publica, copia, licenția, vinde, împrumuta sau închiria Studiul Piața Transporturilor Rutiere sau permite altora să o facă, indiferent dacă este în format original sau modificat. Aceasta include, dar nu se limitează la, distribuirea Studiul Piața Transporturilor Rutiere prin intermediul platformelor de socializare, e-mail, site-uri web, intranet și internet, sau prin orice alt mijloc de comunicare sau tehnologie, fie că este disponibilă în prezent sau dezvoltată în viitor.
 6. RASPUNDEREA PENTRU UTILIZAREA NEAUTORIZATA
  În cazul în care un utilizator folosește informațiile din Studiul Piața Transporturilor Rutiere într-un mod neautorizat, acesta este responsabil pentru toate daunele directe, indirecte, incidentale, speciale, exemplare și punitive, precum și orice alte daune de orice fel, incluzând, dar fără a se limita la, pierderea profiturilor, a utilizării datelor sau altor pierderi intangibile, chiar dacă U.N.T.R.R a fost informată anterior despre posibilitatea unor astfel de daune. În astfel de cazuri, U.N.T.R.R. își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva utilizatorului.
  Utilizatorii care descarcă Studiul Piața Transporturilor Rutiere sunt responsabili pentru toate daunele rezultate din utilizarea neautorizată, redistribuirea sau dezvăluirea Studiul Piața Transporturilor Rutiere. În cazul în care un utilizator încalcă acești termeni, U.N.T.R.R. își rezervă dreptul de a urmări toate căile de atac legale disponibile.
 7. LIMITARI DE RASPUNDERE. RENUNTAREA LA RESPONSABILITATE
  U.N.T.R.R. nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte cauzate prin utilizarea site-ului. Întregul site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe. În cazul oricărei încălcări a proprietății intelectuale, U.N.T.R.R. își rezervă dreptul de a notifica instanțele de judecată competente și de a depune o plângere penală la autoritățile judiciare pentru a trage la răspundere penală făptuitorul.
 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  Accesând platforma, utilizatorul își dă consimțământul expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor personale. Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul Site-ului. Toate informațiile colectate de către U.N.T.R.R. sunt stocate în siguranță și nu sunt accesibile altor utilizatori ai site-ului. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal și regulile de confidențialitate se aplică tuturor informațiilor pe care utilizatorii le furnizează prin intermediul site-ului, în conformitate cu legislația în vigoare.
  Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul are dreptul de a solicita informații cu privire la datele sale personale stocate, precum și de a solicita corectarea, ștergerea, limitarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la transferul datelor, în măsura în care sunt asigurate condițiile legale necesare în ceea ce privește protecția datelor.
 9. LINK-URI CATRE ALTE SITE-URI
  Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri sau resurse care nu sunt proprietatea U.N.T.R.R. În astfel de cazuri, U.N.T.R.R. nu controlează și nu este responsabilă pentru aceste site-uri sau pentru resursele incluse în acestea, și, prin urmare, nu este responsabilă pentru disponibilitatea lor, nici pentru conținutul acestora, metodele de publicitate, bunurile, serviciile, elementele de software, informațiile sau materialele disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.
 10. LIMITAREA RASPUNDERII
  U.N.T.R.R. nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere, daună, cheltuială sau orice altă formă de prejudiciu suferită de utilizatori sau de terțe părți ca urmare a utilizării informațiilor prezentate în Studiul Piața Transporturilor Rutiere. Utilizatorii recunosc că asumarea oricărui risc asociat cu utilizarea acestor informații revine exclusiv lor. Această limitare include, dar nu se limitează la, decizii de afaceri, investiții sau alte acțiuni economice sau juridice luate pe baza informațiilor din studiu.
  U.N.T.R.R. nu garantează exactitatea, completitudinea sau actualitatea informațiilor din studiu și a datelor preluate de la autorități sau alte organisme relevante și, prin urmare, nu poate fi ținută răspunzătoare pentru eventualele inexactități sau omisiuni.
  U.N.T.R.R. nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună directa, indirectă sau accidentală, dar fără a se limita la, pierderi de profit, întreruperi de afaceri sau pierderi de informații, ce pot rezulta din utilizarea sau incapacitatea de a folosi studiul.
 11. LITIGII
  Orice litigiu care ar putea apărea în legătură cu aplicarea, interpretarea sau executarea termenilor și condițiilor de utilizare sunt guvernate de legislația română și vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul U.N.T.R.R.
  Prezentul document este in vigoare începând cu data de 19.12.2023.